top of page

Trụ trì, Làng Mai (Pháp)

Thầy Pháp Hữu là một sư thầy trong cộng đồng quốc tế của Thiền sư Thích Nhất Hạnh và là Trụ trì của cộng đồng Tăng sĩ tại Làng Mai, trung tâm tu tập do Thích Nhất Hạnh thành lập ở Tây Nam nước Pháp.  

 

Sinh ra ở Việt Nam, Thầy Pháp Hữu di cư sang Canada khi còn nhỏ. Thầy bắt đầu tu tập với Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở tuổi 13 khi mới vào tu viện để trở thành tu sĩ. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đặt tên cho thầy là Chân Pháp Hữu nghĩa là “Người bạn Pháp chân chính”. Trong hơn mười năm, Thầy đã đồng hành cùng Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong các chuyến giảng dạy quốc tế với tư cách là thị giả và trợ lý của Thiền sư.  

 

Ngày nay, Thầy Pháp Hữu cam kết sâu sắc trong việc xây dựng cộng đồng và tiếp nối di sản của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đặc biệt là mang những lời dạy của thầy đến các doanh nhân, nhà hoạt động vì khí hậu, các nhà lãnh đạo, gia đình và thanh niên.  

 

Thầy Pháp Hữu yêu thích bóng rổ, âm nhạc và phát triển các phương pháp mới trong làm việc nhóm, lãnh đạo, cố vấn và huấn luyện, đồng thời là người đồng chủ trì được yêu thích của podcast Làng Mai, THE WAY OUT IS IN. 

Thầy Pháp Hữu.jpg

Thầy Pháp Hữu, Pháp

bottom of page