top of page

Giám đốc Nghiên cứu Sau đại học / Giáo sư Toán học Percey F. Smith / Giáo sư Khoa học Thống kê & Dữ liệu, Đại học Yale, Mỹ

Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigData, VinGroup, Việt Nam

Thành viên danh dự Hội Toán học thống kê Thế giới (IMS)

GS. Vũ Hà Văn là nhà Toán học Việt Nam, hiện đang làm giáo sư Toán học ở Đại học Yale, Mỹ, đồng thời là Giám đốc Khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigData thuộc tập đoàn Vingroup. Ông cũng là thành viên danh dự của Hội Toán học Hoa Kỳ và Hội Toán học Thống kê Thế giới (IMS).  

 

Về thành tựu khoa học, năm 2002, GS. Vũ Hà Văn giành các giải thưởng Sloan fellowship và NSF Career Award dành cho các nhà khoa học trẻ tại Mỹ. Năm 2008, ông đoạt giải Pólya (SIAM) của Hội toán công nghiệp (SIAM) dành cho công trình nghiên cứu về tập trung độ đo. Năm 2014, ông tiếp tục nhận giải thưởng Fulkerson của Hội toán học Mỹ (cùng với J. Kahn và A. Johansson) về lời giải cho bài toán Shamir trong lý thuyết đồ thị. Cùng năm, GS. Vũ Hà Văn trở thành thành viên danh dự của hội toán học Mỹ. Ông đọc báo cáo tại Đại hội toán học thế giới (Seoul, 2014), và Đại hội thống kê thế giới (Istanbul, 2012). Năm 2020, Giáo sư Vũ Hà Văn được Hiệp hội Toán thống kê thế giới bầu chọn là Hội viên danh dự. 

 

Năm 2018, Giáo sư Vũ Hà Văn đã quyết định gia nhập Tập đoàn VinGroup và là một trong những cá nhân tiên phong đặt nền móng cho việc thành lập và phát triển Viện nghiên cứu VinBigData, tập trung vào nghiên cứu dữ liệu lớn tại Việt Nam. 

3_Vu Ha Van.jpg

Vũ Hà Văn (ONLINE),
Mỹ

bottom of page