VGLF

VGLF - Nguồn gốc ý tưởng

Trong thời đại toàn cầu hóa, khi các quốc gia và nền kinh tế trên thế giới ngày càng được kết nối mạnh mẽ, việc tạo giá trị thông qua xây dựng, sử dụng và duy trì các mạng lưới kết nối đang dần được công nhận là yếu tố then chốt để tăng tính cạnh tranh. Nhiều quốc gia, như Trung Quốc, Israel, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, đã thành công trong việc sử dụng nền tảng văn hóa chung để thiết lập mạng lưới nhân tài toàn cầu, tạo chất xúc tác để tăng trưởng đột phát cho nền kinh tế. Việt Nam, với cộng đồng hơn 4 triệu người Việt ở nước ngoài, trong đó nhiều người có trình độ học vấn cao và thành công trong nhiều lĩnh vực, hoàn toàn có thể tạo ra những bước tiến nhảy vọt nếu tận dụng được tiềm năng to lớn từ mạng lưới nhân tài toàn cầu. Dự án Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng (Vietnam Global Leaders Forum – VGLF) được hình thành để giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu đó.

VGLF - Nội dung dự kiến

Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng (VGLF) sẽ là nơi hội tụ của người Việt Nam và người gốc Việt tài năng, thành đạt và có tầm ảnh hưởng, nhằm tạo ra những hợp tác tích cực, đánh thức tiềm năng đất nước, góp phần vào sự phát triển chung của Việt Nam, đưa giá trị Việt cạnh tranh toàn cầu. Sự kiện VGLF đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2019 tại Paris, Cộng hòa Pháp. Đây sẽ là bước đi đầu tiên cho một chiến lược quốc gia để thu hút và kết nối tài năng người Việt và gốc Việt trên toàn thế giới, đưa Việt Nam vững bước trên con đường tiến tới nền kinh tế tri thức.

Tại sao chọn chủ đề “Nâng tầm Thương hiệu Việt Nam”?

Trong nền kinh tế thị trường toàn cầu ngày nay, hình ảnh của một quốc gia có vai trò chiến lược trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng. Ngoài các động lực kinh tế như thu hút đầu tư và khách du lịch, thương hiệu quốc gia ‘đúng’ có thể mang lại những tác động tích cực khác như tăng cường quan hệ ngoại giao, thúc đẩy nền nghệ thuật, sâu hơn là củng cố văn hóa và giá trị quốc gia, mang lại lợi ích ổn định lâu dài cho sự phồn vinh của dân tộc. Thương hiệu quốc gia bao gồm và được thể hiện qua các khía cạnh văn hóa, kinh tế, xã hội,và sẽ ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh này. Thương hiệu của một quốc gia là hiện thân của mục tiêu và tầm nhìn của quốc gia đó.

TỔ CHỨC VGL

Đây sẽ là một tổ chức chuyên nghiệp, phi lợi nhuận, được thành lập để cụ thể hóa tầm nhìn của mạng lưới VGL thông qua việc triển khai các hoạt động cụ thể, dưới sự giám sát của AVSE Global và các Đối tác khác của VGLF.

Dự tính chi phí hoạt động trong hai đến ba năm đầu sẽ được hỗ trợ bởi các Đối tác và các nhà tài trợ khác. Những năm tiếp theo, tổ chức VGL dự kiến sẽ tự cân bằng tài chính. Các nguồn thu chính sẽ đến từ:

  • Dịch vụ tư vấn cho các cơ hội hợp tác đầu tư
  • Tổ chức các chuyến thăm Việt Nam tập chung vào các chủ đề cụ thể có chiều sâu cho các chuyên gia, nhà đầu tư gốc Việt
  • Dịch vụ quản lý và giới thiệu các tài năng

Chủ trương của tổ chức VGL là nghĩ lớn và có chiến lược lâu dài, nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất (Think big – Start small). Hai dạng hoạt động mà Tổ chức VGL sẽ triển khai ngay, đó là các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và cố vấn cho các bạn trẻ (mentoring), tổ chức các chuyến thăm quan đầu tư
vào Việt Nam cho các nhà đầu tư tiềm năng.


VGLF 2019 - SỰ KHÁC BIỆT

VGLF không chỉ là một diễn đàn, mà còn là điểm khởi đầu của một chiến lược nhân tài dài hạn, dựa trên:

  • Nghiên cứu sâu rộng về kinh nghiệm quốc tế thành công
  • Nhu cầu thật sự của Việt Nam

VGLF sẽ không chỉ xây dựng một mạng lưới, mà còn xây dựng một tổ chức vững mạnh – Tổ chức VGL – để duy trì, điều hành và sử dụng mạng lưới:

  • Với nguồn nhân lực và tài chính đủ mạnh
  • Với sự hỗ trợ từ lĩnh vực tư nhân và sự ủng hộ từ chính phủ Việt Nam

VGLF có những mục tiêu được xác định rõ ràng, với các dự án / hành động cụ thể và kế hoạch bài bản để hoàn thành mục tiêu:

  • Các hoạt động thường xuyên bao gồm: chương trình cố vấn, việc làm và đào tạo, các buổi trao đổi chuyên đề, …
  • Các hoạt động kết nối đầu tư, các sự kiện từ thiện, …