top of page

Trần Xuân Bách, Việt Nam

Giáo sư, Đại học Y Hà Nội và Đại học Johns Hopkins

Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Kinh tế và Công nghệ Y tế (iHEAT)

GS.TS. Trần Xuân Bách là giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời là một chuyên gia nghiên cứu về Y học dự phòng và Y tế công cộng. 

GS.TS. Trần Xuân Bách là nhà khoa học được phong hàm Phó Giáo sư và Giáo sư trẻ nhất Việt Nam ở tuổi 32 và 39. Năm 35 tuổi ông được bổ nhiệm làm Giáo sư kiêm nhiệm (Adjunct Professor) của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), trường đại học nghiên cứu đầu tiên trên thế giới. Năm 2022 và 2023, ông được Clarivate ghi nhận là 1 trong gần 7,000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới về trích dẫn. Ông tốt nghiệp xuất sắc chương trình Tiến sỹ tại Đại học Alberta, Canada năm 2011, và hoàn thành chương trình Sau Tiến sỹ tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ, và chương trình Tiến sỹ khoa học (Habilitation, HDR) tại Đại học Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp. 

Năm 2023, GS.TS. Trần Xuân Bách được trao giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc bởi ISPOR - Hiệp hội nghiên cứu lớn nhất thế giới về Hiệu quả và Kinh tế Y tế. Cũng trong năm này, ông được Research.com ghi nhận là một nhà nghiên cứu đứng thứ 2 trong số các "rising stars" về khoa học trên toàn thế giới. Năm 2022, GS.TS. Trần Xuân Bách được trao Giải thưởng nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).  

Hiện GS.TS. Trần Xuân Bách tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên của nhiều trường đại học trong và ngoài nước, là chuyên gia tư vấn cho các tổ chức quốc tế và mạng lưới nghiên cứu về các vấn đề như Kinh tế Y tế, Chính sách Y tế, Hệ thống Y tế, Kiểm soát bệnh dịch và sức khỏe toàn cầu, Công nghệ Y tế và Y tế số. 

Tran Xuan Bach.jpg
bottom of page