top of page

Nhà sáng lập Got It

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Tiến sĩ Trần Việt Hùng là người sáng lập của Got It, Inc., một công ty khởi nghiệp công nghệ AI đang phát triển Nền tảng chia sẻ kiến thức dưới dạng dịch vụ (KaaS) thế giới để kết nối một người tìm kiếm kiến thức với một chuyên gia được đánh giá cao để giải thích tương tác và cá nhân hóa. Công ty đã huy động được hơn 20 triệu đô la tài trợ từ các nhà đầu tư nổi tiếng ở Thung lũng Silicon như Capricorn Investment Group, cũng là nhà đầu tư sớm của SpaceX, Tesla và PlanetLabs.  

Hiện nay, Tiến sĩ Trần Hùng là thành viên của Nhóm Cố vấn cho Ủy ban Cải cách Giáo dục và Đào tạo của Thủ tướng Việt Nam, đồng thời là thành viên của Hội đồng Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tiến sĩ Trần Hùng là người nhận được nhiều giải thưởng công nghệ và khởi nghiệp trong nước và quốc tế. 

Hung Tran Got It.jpg

Trần Việt Hùng, Mỹ

bottom of page