top of page

Trần Quang Khánh, Na uy

Giáo sư, Khoa Năng lượng và Kỹ thuật Quá trình, Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy 

Giáo sư Trần Quang Khánh hiện là Giáo sư tại Khoa Năng lượng và Kỹ thuật Quá trình, Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy, Na Uy 

Các lĩnh vực nghiên cứu chính của ông bao gồm: 

- Xử lý thủy nhiệt sinh khối để sản xuất nhiên liệu sinh học và hóa chất 

- Tăng cường và tích hợp quy trình 

- Torrefaction và cô đặc nhiên liệu sinh khối 

- Đốt sinh khối để sản xuất nhiệt và điện 

- Nhiệt phân và khí hóa sinh khối 

- Mô hình động học cho quá trình chuyển hóa nhiệt hóa của sinh khối 

- Kiểm soát khí thải đốt cháy và làm sạch khí 

- Xử lý và sử dụng tro 

- Xúc tác môi trường

GS Tran Quang Khanh.jpg
bottom of page