top of page

Giáo sư chính sách công, Trường Chính sách công và Môi trường Paul H. O’Neill, Đại học Indiana, Mỹ

Trần Ngọc Anh hiện là Giáo sư tại Đại học Indiana (Hoa Kỳ) và là Chủ tịch của Vietnam Initiative – một mạng lưới toàn cầu về nghiên cứu chính sách công và bồi dưỡng lãnh đạo cho Việt Nam.  

Ông hiện quản lý một số dự án lớn của Chính phủ Mỹ hỗ trợ Việt Nam trong đổi mới đại học và bồi dưỡng lãnh đạo. Các nghiên cứu về kinh tế phát triển và quản trị nhà nước của ông đã được đăng trên các tạp chí khoa học hàng đầu trong tài chính, kinh tế và chính trị như Journal of Financial Economics, Journal of Public Economics, và American Political Science Review.  

Ông thường xuyên tư vấn cho Liên hiệp quốc, Ngân hàng Thế giới, và là Thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng qua nhiều năm. Ông đã thúc đẩy nhiều sáng kiến cải cách và đào tạo nhiều thế hệ lãnh đạo các bộ ngành và địa phương trên cả nước. Ông nhận Giải thưởng Lãnh đạo trẻ châu Á (2001), Chuyên gia Đông Á của Liên hiệp quốc (2006), Giáo sư Trẻ Xuất sắc tại ĐH Indiana (2014). Ông tốt nghiệp Tiến sỹ về Chính sách Công tại Đại học Harvard (2009). 

image.png

Trần Ngọc Anh, Mỹ

bottom of page