top of page

Chuyên gia kinh tế cao cấp, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond, Mỹ

TS. Toàn Phan là chuyên gia kinh tế cấp cao tại Phòng Nghiên cứu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond. Ông cũng là đồng tác giả của chương kinh tế đầu tiên trong Đánh giá Khí hậu Quốc gia Hoa Kỳ lần thứ 5 và là học giả thỉnh giảng tại Văn phòng Nghiên cứu Tài chính thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ.  

 

Nghiên cứu gần đây của ông tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính. Các bài viết gần đây của ông đã được đăng trên các tạp chí chuyên ngành hàng đầu như Tạp chí Kinh tế Hoa Kỳ: Kinh tế Vĩ mô, Lý thuyết Kinh tế; Tạp chí Tiền tệ, Tín dụng và Ngân hàng; Tạp chí Lý thuyết Kinh tế; Tạp chí Kinh tế Quốc tế; Tạp chí Động lực và Kiểm soát Kinh tế; và Tạp chí Kinh tế Quốc tế. 

 

Ông gia nhập Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond vào tháng 7 năm 2017 sau khi làm trợ lý giáo sư kinh tế tại Đại học Bắc Carolina ở Đồi Chapel. Anh lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Northwestern năm 2012 và bằng cử nhân toán học tại Đại học Bucknell năm 2006.  

Toan Phan.jpg

Toàn Phan, Mỹ

bottom of page