top of page

Thái Diễm Anh, Pháp

Giám đốc Quản lý Tài chính Cấu trúc và Tài chính Xuất khẩu, UniCredit 

Thái Diễm Anh là Giám đốc Quản lý Tài chính Cấu trúc và Tài chính Xuất khẩu của UniCredit. Bà có kinh nghiệm vững chắc trong lĩnh vực Tài chính Cấu trúc và ngành ngân hàng hỗ trợ giao dịch tại các thị trường mới nổi và thị trường biên giới. Ngoài ra, bà còn là chuyên gia về Ngân hàng, Tài chính Thương mại và Xuất khẩu, Tài chính Tài sản, Tài chính Dự án và Thị trường Vốn. Trong suốt sự nghiệp, Diễm Anh đã thể hiện những kỹ năng xuất sắc trong cấu trúc các giao dịch tài chính và hỗ trợ thương mại quốc tế, đóng góp đáng kể vào thành công của UniCredit. Sự tận tụy và thành thạo của bà đã giành được danh tiếng xứng đáng là một người lãnh đạo đáng tin cậy trong lĩnh vực tài chính. Với sự hiểu biết toàn diện về các môi trường tài chính phức tạp và khả năng thích ứng với các thị trường đa dạng, Thái Diễm Anh tiếp tục thúc đẩy tầm ảnh hưởng của UniCredit trên quy mô toàn cầu, biến bà trở thành một tài sản vô giá cho tổ chức này. 

Anh.jpg
bottom of page