VÕ-REINHARD Quy

Giám đốc dữ liệu, nhà đồng sáng lập HIT Foundation, Thụy SĩShare

VÕ-REINHARD Quy