TRƯƠNG Lý Hoàng Phi

Nhà sáng lập và điều hành Trung Tâm Hỗ Trợ Thanh Niên Khởi Nghiệp; Phó Chủ Tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM, VietnamShare

TRƯƠNG Lý Hoàng Phi