Thành phố Đà Nẵng

Dẫn đầu bởi ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBNDShare

Thành phố Đà Nẵng