Tập Đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)

Dẫn đầu bởi ông TÀO Đức Thắng, Phó Giám đốc Tập đoànShare

Tập Đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)