Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Dẫn đầu bởi ông PHAM Huy Hoang, Giám đốc Trung tâm VNPT IT 2 – CHI NHÁNH CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT, VNPTShare

Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)