TÀO Đình Thắng

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, VietnamShare

TÀO Đình Thắng