Phong trào của những công dân Pháp gốc Việt

Dẫn đầu bởi GS Vũ Ngọc Cẩn, Chủ tịch Hội MCFV, PhápShare

Phong trào của những công dân Pháp gốc Việt