PHẠM Huy Hoàng

Giám đốc Trung tâm VNPT IT 2, VNPT, Việt NamShare

PHẠM Huy Hoàng