Phạm Anh Tuấn

Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất động sản; Tổng giám đốc công ty cổ phần Tuấn 123, Việt NamShare

Phạm Anh Tuấn