NGUYỄN Xuân Huấn

PGS Mạng thông tin & Viễn thông; Trưởng nhóm nghiên cứu công nghệ 5G và IoT, Khoa Khoa học & Công nghệ, Đại học Middlesex, AnhShare

NGUYỄN Xuân Huấn