NGUYỄN Xuân Bắc

Nghệ sĩ sân khấu, Việt NamShare

NGUYỄN Xuân Bắc