NGUYỄN Thiệp

Đại sứ Việt Nam tại Pháp, PhápShare

NGUYỄN Thiệp