NGUYỄN Đình Quý

Quản lý phát triển Mitsubishi Electric, Nhà sáng lập và chủ tịch Hội Người Việt Trẻ, MỹShare

NGUYỄN Đình Quý