LÊ Nguyễn Hồng Phương

Giám đốc Thương hiệu, Tuấn 123; Giám đốc Trung tâm Quan hệ Quốc tế Viện Nghiên cứu và Phát triển Bất động sản, Việt NamShare

LÊ Nguyễn Hồng Phương