Hervé PILLAUD

Thành viên Hội đồng Kỹ thuật số Pháp, Thành viên danh dự của Trang trại kỹ thuật số, PhápShare

Hervé PILLAUD