Business France (Xuất khẩu)- Vùng Pays de la Loire

Dẫn đầu bởi bà Isabelle Nguyen, Cố vấn thương mại quốc tế, FranceShare

Business France (Xuất khẩu)- Vùng Pays de la Loire