Bùi Quang Hiển

Kỹ sư xây dựng, Stechco, CanadaShare

Bùi Quang Hiển