Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp

Dẫn đầu bởi ông Eric Samy, Cố vấn đặc biệt về các vấn đề Châu Á Thái Bình DươngShare

Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp