Anh Đào Carrick

Giám đốc Tài chính C&T Accountants Ltd; Tổng thư ký Cộng đồng người Việt tại Anh, AnhShare

Anh Đào Carrick