top of page

Rachel Nguyễn Isenschmid,
Thụy Sĩ

Giám đốc Thông tin Kinh doanh, Tập đoàn First Alliance 

Nhà sáng lập KIBV- Keep It Beautiful Vietnam 

Nhà sáng lập Empower Women Asia 

Đồng sáng lập, Ananda Zurich 

​Rachel Nguyễn Isenschmid (Trang Nguyễn) là một phụ nữ gốc Việt hiện đang sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ. Bà giữ vai trò quản lý tại First Alliance Group và cũng là người sáng lập Keep It Beautiful Vietnam (KIBV), một tổ chức phi chính phủ hoạt động nhằm thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

KIBV dẫn đầu nhiều dự án có tác động khác nhau kể từ năm 2017 với mạng lưới hàng nghìn tình nguyện viên trẻ ở Việt Nam và Quốc tế, trong đó nổi bật là sáng kiến về Trao quyền cho Phụ nữ Châu Á nhằm cải thiện cuộc sống của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam thông qua kỹ năng dệt may bền vững và dự án Giáo dục Môi trường Công cộng, cung cấp giáo dục tiếng Anh miễn phí ở khu vực nông thôn. Ngoài ra, KIBV cũng ủng hộ các hoạt động Công trình Xanh và Du lịch bền vững. Rachel còn đóng góp nhiều hơn thông qua các doanh nghiệp có ý thức bảo vệ môi trường, Ananda Zurich và Ecosoi Việt Nam, tập trung vào thời trang và chất liệu bền vững.

Năm 2023, bà cộng tác với các chuyên gia nổi tiếng của Việt Nam và Thụy Sĩ đã thành lập Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam để thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện quy định giữa Việt Nam và Thụy Sĩ. 

Rachel_Isenschmid--blog_post.jpg
bottom of page