top of page

Làm thế nào kết nối nguồn tri thức Việt Nam tại nước ngoài?

Đây là câu hỏi được quan tâm và cũng là khởi nguồn ý tưởng cho diễn đàn "Người Việt có tầm ảnh hưởng" vào năm 2019 tại thủ đô Paris, Pháp.Comments


bottom of page