top of page

200 người Việt tập trung về Paris hiến kế xây dựng thương hiệu Việt Nam

Làm cách nào, và ai có thể về nước để cùng chung tay xây dựng Việt Nam. Đáp án sẽ có tại diễn đàn "Người Việt có tầm ảnh hưởng".


コメント


bottom of page