top of page

Phạm Xuân Huyên, Pháp

Giáo sư Toán học, Đại học Paris Cité 

Phó Chủ tịch Hiệp hội Tài chính Bachelier, (Bachelier Finance Society) 

Giải thưởng Louis Bachelier năm 2007 do Viện Hàn lâm Khoa học Pháp trao tặng 

Huyên Phạm là Giáo sư ngành Toán học tại Đại học Paris Cité và là Giáo sư kiêm nhiệm tại ENSAE. 

Ông là cộng tác viên của chương trình Thạc sĩ M2MO: mô hình ngẫu nhiên, tài chính và khoa học dữ liệu. 

Hiện ông là Phó Chủ tịch Hiệp hội Tài chính Bachelier, (Bachelier Finance Society) và là Tổng biên tập của Tạp chí SIAM về Quản lý và Tích hợp dịch vụ (SIAM Journal on Control and Optimization). 

Ông đã vinh dự nhận được giải thưởng Louis Bachelier năm 2007 do Viện Hàn lâm Khoa học Pháp trao tặng và được bổ nhiệm làm thành viên của Viện Đại học Pháp năm 2006. 

Ông đã giữ vị trí Giáo sư Chủ nhiệm Toán ứng dụng tại Viện John Von Neumann (Thành phố Hồ Chí Minh) từ năm 2010 đến năm 2020, nơi ông là một trong những người sáng lập chương trình Thạc sĩ về Tài chính Tính toán Định lượng. 

HPham.JPG
bottom of page