top of page

CEO VinFast Ấn Độ – Bangladesh
Tổng thư ký, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

  • CEO VinFast Ấn Độ – Bangladesh (2023 – Hiện tại) 

  • Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ấn Độ, Nepal và Bhutan (2018-2022) 

  • Ứng viên Việt Nam cho chức vụ Tổng Giám đốc UNESCO năm 2017 

  • Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - Đặc phái viên của Thủ tướng Việt Nam về các vấn đề UNESCO (2016 - 2018) 

  • Phó Chủ tịch Ban Chấp hành UNESCO (2014-2016) 

  • Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Đại công quốc Luxembourg (2011 – 2014) 

  • Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh Châu Âu (2011-2014) 

  • Tổng thư ký, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (2006 – 2011) 

  • Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại giao (2003 - 2006) 

  • Người trẻ nhất được bổ nhiệm làm Đại sứ và Trưởng Phái đoàn thường trực nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại UNESCO (1999-2003) 

Pham_sanh_chau_1.jpg

Phạm Sanh Châu, Ấn Độ

bottom of page