top of page

Phạm Minh Hương, Việt Nam

CEO kiêm Chủ tịch VNDIRECT

Nguyên Giám đốc điều hành của Chứng khoán SSI

Hành trình đầy cảm hứng của bà Phạm Minh Hương là minh chứng cho sự kiên cường và khả năng lãnh đạo. Với nền tảng xuất sắc về tài chính, bà đã có tác động đáng kể đến thị trường tài chính Việt Nam. 

Chuyển từ giáo dục sang kinh doanh, thời gian làm việc tại Citi đã thể hiện những tài năng đặc biệt của bà. Với vai trò là Giám đốc điều hành của Chứng khoán SSI, bà đã dẫn dắt SSI trở nên vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh.  

Việc thành lập Công ty Đầu tư IPA và Chứng khoán VNDIRECT phản ánh tầm nhìn xa trông rộng của bà. Bất chấp khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thách thức trong nước, sự cống hiến của bà Phạm Minh Hương cho VNDIRECT vẫn không hề lay chuyển. Thông qua sự đổi mới và hoạch định chiến lược, bà đã giúp công ty đạt được mức tăng trưởng vượt trội, đạt được lợi nhuận đáng kể và đảm bảo vị trí hàng đầu trên thị trường môi giới.  

Khả năng lãnh đạo của bà Hương mở rộng sang hệ sinh thái Health-Wealth-Growth của IPA GROUP, củng cố di sản của bà với tư cách là một nhà lãnh đạo kiên cường và có tầm nhìn. 

Chu-tich-PMH-2969-1682580873.jpg
bottom of page