top of page

Đồng sáng lập, CFTE

Giám đốc, The Disruptive Group

Nguyễn Triệu Huy là đồng sáng lập của CFTE. Ông cũng là Giám đốc điều hành của The Disruptive Group, một công ty tư vấn và xây dựng doanh nghiệp về đổi mới và tài chính, đồng thời là Đối tác liên doanh tại Mundi Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu trong Fintech và Insurtech. Ông tin rằng trong một thế giới được dẫn dắt bởi công nghệ, chúng ta không nên quên tầm quan trọng của con người, đó là lý do tại sao ông thành lập CFTE để giúp mọi người nâng cao kỹ năng và tìm kiếm cơ hội.

Trước khi thành lập CFTE, ông là Giám đốc điều hành tại Citi, trước đây tại Royal Bank of Scotland và Société Générale. Trước khi làm ngân hàng, ông là Giám đốc điều hành của Ukibi, một công ty khởi nghiệp do VC tài trợ ở Mỹ. Ông là diễn giả chính thường xuyên ở Châu Âu và Châu Á, thích giảng dạy và chia sẻ với sinh viên và doanh nhân, đồng thời thường xuyên được trích dẫn trong các bài báo về đổi mới và tài chính.

Ông viết blog Disruptive Finance, là Chuyên gia khởi nghiệp tại Trung tâm khởi nghiệp Oxford Said và là thành viên Fintech tại Trung tâm tài chính và công nghệ toàn cầu tại Đại học Imperial. Ông cũng là thành viên của ESMA's Advisory Working Group trong Đổi mới Tài chính và là thành viên sáng lập của Asian SuperCharger, một trong những công ty tăng tốc Fintech lớn nhất ở châu Á.

Ông tốt nghiệp trường MIT (Mỹ), École Polytechnique (Pháp) và Ecole des Ponts et Chaussees (Pháp).

Huy Nguyen Trieu.png

Nguyễn Triệu Huy,
Vương quốc Anh

bottom of page