top of page

Nguyễn Thời Trung,

Việt Nam

Viện trưởng Viện Khoa học tính toán và Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Văn Lang  
Nằm trong danh sách những nhà khoa học hàng đầu thế giới do tạp chí PLoS Biology bình chọn
Giải thưởng Khoa học Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU PRIZE)

PGS.TS. Nguyễn Thời Trung nhận bằng Tiến sĩ Cơ Kỹ thuật tại Đại học Quốc gia Singapore năm 2010 với giải thưởng Luận án Tiến sĩ Xuất sắc nhất. Ông từng là Viện trưởng Viện Khoa học tính toán, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (2014 – 2022). Ông hiện là Viện trưởng Viện Khoa học tính toán & Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Văn Lang từ tháng 8/2022. Mối quan tâm nghiên cứu của ông bao gồm Cơ học tính toán và Trí tuệ nhân tạo. Ông đã xuất bản hơn 320 bài báo ISI, hoàn thành 6 đề tài nghiên cứu quốc gia, H-index = 66 với hơn 16000 trích dẫn (ISI). 

Ông là thành viên Hội đồng Khoa học của Quỹ Quốc gia “NAFOSTED”, ngành Cơ học - Kỹ thuật (2022 - 2024). Ông được tài trợ vị trí “Bualuang ASEAN Chair Professor” (2022–2024) của Khoa Kỹ thuật, Đại học Thammasat, Thái Lan. Ông lọt top 1% nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất (Clarivate Analytics) năm 2021, top 2% nhà khoa học toàn cầu có trích dẫn hàng đầu trong 5 năm liên tiếp (2019 - 2023). Ông là thành viên Ban biên tập Tạp chí “Computers & Structures” (Q1, Elsevier) và một số tạp chí khác. 

PGS. TS. Nguyễn Thời Trung .jpg
bottom of page