top of page

Nguyễn Thị Tuyết Nga, Pháp

Chủ tịch hội đồng quản trị, CTCP Đầu tư và phát triển NN 

Madame Nguyễn Thị Tuyết Nga. Sinh ngày 25-2-1951. Sống tại Paris từ 1972.
Thạc sĩ về Qui hoạch đô thị( Urbaniste).
1984 Sáng lập và chủ biên collection internationale "Contes des quatre Vents", bilingues. + de 300 titres, + de 30 pays, aux editions L Harmattan, Paris.
1986 Sáng lập và điều hành Centre Culturel Maison du Vietnam, Paris 5e.
1987 Chủ tich hội nhân đạo Valentin-Binh, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em VN tại nhà trẻ Viện Đại Học Cần Thơ, TP HCM và Hà Nội.
1988 Thành lập Cty BARTECH ( Barter & Technologie transfert) Đã thực hàng loạt dự án:
1/Dự án biến gáo dừa thành Than hoạt tính để xuất khẩu cho Bến Tre.
2/ 1990. Xây dựng  giây truyền sản xuất ống bêtông dự ứng lực ở nhà máy  bê tông Chèm, Hà Nội.
3/ 1991. Hoàn thiện thiết bị cấp nước cho nhà máy nước Ba La, Hà Nội.
4/ 1994. Xây dựng nhà máy xử lý rác và nhà máy xử lý nước thải cho Phố cổ Hội An.
2006 Thành lập Maison Des Arts,  Hà Nội.
Cty Cổ Phần NN JSC.
2009-2010 Tổ chức 2 kỳ Festival quốc tế để cứu Cầu Long Biên.

2011-2024 Xây dựng và vận hành Dự Án BẢO TỒN, TÔN TẠO, PHÁT TRIỂN CẦU LONG BIÊN VÀ KHU VỰC LIÊN QUAN, Hà Nội.
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Bảo tàng Cầu Long Biên.

 

Nguyễn Nga luôn hành động với tiêu chí : "Văn Hóa là vũ khí của Hòa Bình. Dân Trí là sức mạnh của Dân Tôc."

Nguyễn Thị Tuyết Nga.jpg
bottom of page