top of page

Nguyễn Thị Thu Trang, 
Mỹ

Đồng sáng lập & COO, John&Partners Education & Consulting Company 

Nguyễn Thị Thu Trang (Ashley Nguyễn) là nhân vật đáng chú ý trong lĩnh vực tư vấn nhượng quyền thương mại, là người đồng sáng lập Công ty Cổ phần Tư vấn và Giáo dục John&Partners. Với sự nghiệp đáng chú ý kéo dài hơn một thập kỷ, bà đã có tác động đáng kể đến lĩnh vực kinh doanh bằng khả năng lãnh đạo chiến lược và chuyên môn vận hành của mình. 

 

Với tư cách là COO của J&P Global LLC và JNGO INVESTMENTS LLC, Ashley đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa các công ty này lên tầm cao thành công mới. Khả năng lãnh đạo có tầm nhìn của bà đã biến John&Partners thành nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo có uy tín tại thị trường Việt Nam, thiết lập các tiêu chuẩn mới của ngành. 

 

Kinh nghiệm sâu rộng của bà bao gồm quản lý hoạt động, nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển. Trình độ học vấn của Ashley bao gồm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Tây Sydney, Úc, bổ sung cho bằng cấp trước đây của bà về Hóa học tại Đại học Công nghệ TP.HCM. 

 

Ngoài những thành tựu chuyên môn của mình, Ashley còn tận tâm trong việc cố vấn và trao quyền cho cộng đồng, thể hiện rõ qua các sáng kiến đào tạo mang tính thay đổi của bà tại John&Partners. Hành trình của bà từ một sinh viên tốt nghiệp ngành hóa học trở thành một nhà tư vấn nhượng quyền thương mại được kính trọng phản ánh quyết tâm, khả năng thích ứng và cam kết hướng tới sự xuất sắc của bà, để lại tác động lâu dài đến bối cảnh công ty. 

trang ng.jpg
bottom of page