top of page

Nguyễn Nhất Linh, Thụy Sĩ

Tiến sĩ, Bác sĩ 

Chuyên viên y khoa, Chương trình Lao Toàn Cầu

Tổ chức Y tế Thế giới, Văn phòng chính tại Geneva, Thụy Sĩ

Bác sĩ Nguyễn Nhất Linh là chuyên gia về bệnh phổi và sức khỏe cộng đồng. Ông hiện đang làm việc cho Chương trình Bệnh lao Toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Geneva, Thụy Sĩ. Bác sĩ Linh được đào tạo bác sĩ đa khoa và bác sĩ chuyên khoa về các bệnh phổi tại Việt Nam (Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Phổi Trung Ương), đồng thời nhận bằng Thạc sĩ về sức khỏe cộng đồng tại Đại học London và Tiến sĩ y khoa tại Đại học Sydney. Bác sĩ Linh đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh lao và y tế công cộng, triển khai các chương trình y tế, phát triển chính sách và hướng dẫn y tế dựa trên bằng chứng khoa học, và có kinh nghiệm hỗ trợ tư vấn cho các nước đang phát triển trong việc thực hiện các chương trình y tế. Ông đã tham gia phát triển khoảng 40 tài liệu hoặc báo cáo hướng dẫn toàn cầu của WHO để các nước trên thế giới sử dụng, và có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ chuyên môn và nâng cao năng lực cho các chương trình y tế tại hơn 35 quốc gia đang phát triển. 

thumbnail_Linh Nguyen.jpg
bottom of page