top of page

Ngô Công Trường, Mỹ

Nhà sáng lập, John&Partners Education & Consulting Company 

TOP 40 người xuất sắc nhất thế giới về Operational Excellence 

TS. Ngô Công Trường là Nhà sáng lập & Giám đốc chuyên môn John&Partners JCS, đồng thời là giảng viên đào tạo chính Chương trình ứng dụng AI trong kinh doanh - AI Application in Business. 

Ông nằm trong Top 40 người xuất sắc nhất toàn cầu về tối ưu hóa cấu trúc vận hành doanh nghiệp, Master Black Belt - Lean Six Sigma 

tại ASQ, chuyên gia tư vấn, đào tạo và là tác giả của các cuốn sách “Kiến giết Voi", “SmartUp”, “Hành Trình Khởi Nghiệp”. 

Ông là Chuyên gia tiên phong trong việc phát triển GPT từ OpenAI, tiên phong trong việc phát triển và ứng dụng AI trong doanh nghiệp. Ông có hơn 30 sản phẩm Custom GPT nằm trong top 1 của GPT Store. 

Bên cạnh đó, ông còn sáng lập XpertPro.AI, Ai SMARTUP và là Giám đốc quốc gia của Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ (ASQ) tại Việt Nam. 

Ông cũng là chuyên gia tối ưu hoá hệ thống vận hành doanh nghiệp - Master Black Belt. Ông tham gia tư vấn, huấn luyện và đào tạo cho nhiều công ty đa quốc gia và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như Thaco, 

Vingroup, Contecons, Vietinbank, VP Bank, BlueScope, Ajinomoto, Pepsi, DeHeus,...; chuyên về tái cấu trúc, tối ưu hóa, chiến lược, hệ thống, quy trình và hoạt động, Thay đổi tư duy và mô hình kinh doanh. 

Ông cũng là chuyên gia thiết lập và phát triển trong Vận hành Xuất sắc, Lean và Six Sigma, 5S, Kaizen, TPM, TQM, HACCP, GMP, 

ISO,… trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. 

truong ngo.jpg
bottom of page