top of page

Nga Nguyễn-Baud, Pháp

Luật sư Đối tác, HNB Associés 

Thành viên của Hiệp hội luật sư Paris và Hà Nội 

NGUYEN-BAUD Nga là thành viên của Hiệp hội luật sư Paris và Hà Nội và là tiến sĩ luật học tại Đại học Paris Assas. Bà có kinh nghiệm giảng dạy tại Đại học Paris Saclay, INALCO và CNAM. HNB Associés là một văn phòng luật sư được thành lập vào năm 2010 và được dẫn dắt bởi Luật sư NGUYEN-BAUD Nga, một luật sư đồng sở hữu được đăng ký với Hiệp hội Luật sư của Paris và Hà Nội. Các lĩnh vực chuyên môn bao gồm luật doanh nghiệp, luật lao động, luật kinh tế, luật thuế và nhiều lĩnh vực pháp lý khác. Với nền tảng luật sư vững chắc và tập trung vào việc cung cấp các giải pháp pháp lý toàn diện, HNB Associés nỗ lực phục vụ khách hàng của mình với sự xuất sắc và chuyên nghiệp trong cả hai phạm vi pháp lý ở Pháp và Việt Nam. 

Nga NGUYEN-BAUD - Photo d'identité.png
bottom of page