top of page

Mimmi Bergström,
Thụy Điển

Giám đốc hành chính phụ trách kinh tế và ngân sách, Hội đồng Công nghiệp Quốc tế của

Thụy Điển 

Chủ tịch Hội Người Việt Stockholm  

Uỷ viên Ban kiểm tra, Ban chấp hành liên hiệp hội người Việt Nam tại Châu Âu  

Mimmi Dieu Huong Bergström sinh ra tại Hà Nội và đã sinh sống ở Thụy Điển  35 năm. Bà là nhà kinh tế, công tác tại Hội đồng Công nghiệp Quốc tế của Thụy Điển (NIR), giữ chức vụ Giám đốc hành chính, văn phòng và kinh tế. NIR là một tổ chức phi lợi nhuận, do các công ty công nghiệp lớn nhất của Thụy Điển và một tổ chức tài chính của chính phủ và tư nhân sở hữu. Mục đích hoạt động nhằm cải thiện các điều kiện để thúc đẩy nền kinh doanh bền vững, và sự phát triển kinh tế toàn diện cho các nước có thu nhập thấp và trung bình. 

Ngoài ra bà còn là chuyên gia ngôn ngữ tiếng Thụy Điển và tiếng Việt cho Cục Pháp lý, Tài chính và Hành chính của Thụy Điển, giảng dạy trong các trường cao đẳng của Thụy Điển. Bà tham gia các hoạt động tình nguyện, giữ vị trí ủy viên trong Ban chấp hành của Liên hiệp Hội Người Việt Châu Âu, Ban chấp hành Liên hiệp Hội Người Việt tại Thụy Điển và Chủ tịch Hội Người Việt Stockholm. Từ nhiều năm nay, bà tích cực tham gia vào việc thúc đẩy trao đổi văn hóa, văn học thơ ca qua các tác phẩm dịch thuật, bài báo văn học, hợp tác với các nhà xuất bản ở Thụy Điển và Việt Nam, Hội Nhà Văn Việt Nam qua các dự án hợp tác phát triển do Chính phủ Thụy Điển tài trợ. 

Mimmi Bergström  .jpg
bottom of page