top of page

Mai Suan Lí, Việt Nam

Viện Vật lý, Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan 

Một trong 3 người Việt Nam được Tổng thống Ba Lan phong học hàm Giáo sư cấp nhà nước 

Giáo sư - Tiến sĩ khoa học Mai Suan Lí hiện đang công tác tại Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan.  

Những cống hiến trong khoa học của GS. Mai Suan Lí đã được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Với tên dùng trong khoa học là "Mai Suan Li", ông đã công bố hàng trăm công trình trên các tạp chí chuyên ngành nổi tiếng với chỉ số đánh giá cao như Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Physical Review Letters (PRL)... Những nghiên cứu của ông được trích dẫn nhiều bởi các đồng nghiệp và nằm trong nhóm những công trình được tham khảo cao nhất. Một trong những thành tích khoa học nổi bật trong lĩnh vực vật lý thống kê là cùng với các cộng sự GS Mai Suan Lí đã xây dựng phương pháp nhóm tái chuẩn hóa cho phép nghiên cứu quá trình chuyển pha trong các hệ từ có đối xứng liên tục. Trong lĩnh vực y sinh, GS đã tìm ra những yếu tố cơ bản quyết định tốc độ tạo sợi của protein có liên quan đến các bệnh nan y như Alzheimer, Parkinson. Ông đã chứng minh được độ ổn định cơ học của protein gắn liền với cấu trúc bậc hai của chúng. GS cũng có nhiều công trình kết hợp với các nghiên cứu viên người Việt được công bố trên thế giới. Hiện tại ông đang hướng dẫn hai nghiên cứu sinh Việt Nam và hơn 10 người khác làm công tác nghiên cứu về bệnh Alzheimer, cúm gia cầm A/H1N1 và A/H5N1... 

Với những đóng góp không mệt mỏi cho khoa học, những ngày cuối tháng 4 vừa qua, tại Phủ Tổng thống Ba Lan, Tổng thống Bronislaw Komorowski đã trao quyết định phong học hàm GS cấp nhà nước cho Mai Suan Lí nhằm ghi nhận trình độ chuyên môn xuất sắc và những đóng góp của GS cho sự nghiệp phát triển khoa học của Ba Lan. GS Mai Suan Lí là người Việt Nam thứ ba được Nhà nước Ba Lan phong học hàm GS. 

GS. Mai Xuân Lý.jpg
bottom of page