top of page

Lê Thị Hoài An, Pháp

Thành viên cao cấp của Viện Đại học Pháp (IUF) 

Giáo sư Khoa học máy tính và Toán ứng dụng tại Đại học Lorraine, Cộng hòa Pháp 

Giải thưởng Constantin Caratheodory năm 2021 của Hiệp hội Tối ưu hóa Toàn cầu Quốc tế 

GS. Lê Thị Hoài An lấy bằng Tiến sĩ Xuất sắc nhất về Tối ưu hóa năm 1994 và bằng Thạc sĩ năm 1997 tại trường Đại học Rouen, Pháp. Từ năm 1998 đến 2003, bà là Phó Giáo sư Toán Ứng dụng tại Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia, Rouen, và từ năm 2003 đến 2012, bà là Giáo sư Chính thức về Khoa học Máy tính tại Đại học Paul Verlaine – Metz. Từ năm 2012, bà là Giáo sư chính thức hạng đặc biệt, Đại học Lorraine. Bà giữ chức vụ Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính Lý thuyết và Ứng dụng của Đại học Paul Verlaine và sau đó là Đại học Lorraine từ năm 2008 đến năm 2017. Bà là người được phong Hiệp sĩ trong Huân chương Cành cọ Học thuật của Chính phủ Pháp vào tháng 7 năm 2013. Cô được đề cử là Thành viên cấp cao của Viện Học thuật Pháp (IUF) vào tháng 6 năm 2021 và nhận được Giải thưởng Constantin Caratheodory năm 2021 của Hiệp hội Tối ưu hóa Toàn cầu Quốc tế, phần thưởng cho những đóng góp cơ bản xuất sắc đã vượt qua thử thách của thời gian về lý thuyết, thuật toán, và các ứng dụng của tối ưu hóa toàn cục. 

  

Bà là người đồng sáng lập lập trình DC và DCA, những công cụ mạnh mẽ của lập trình không lồi và tối ưu hóa toàn cục được Giáo sư Phạm Đình Tạo giới thiệu vào năm 1985 và phát triển chuyên sâu trong các công trình chung của họ từ năm 1994. Bà là tác giả/đồng tác giả của hơn 300 bài báo, tài liệu hội nghị quốc tế và chương sách, đồng biên tập 24 cuốn sách và/hoặc số đặc biệt của các tạp chí quốc tế, đồng thời là người giám sát 40 luận án tiến sĩ/Habilitation. Bà là Chủ tịch Ủy ban Khoa học, Chủ tịch Ban Tổ chức, đồng thời là thành viên Ủy ban Khoa học của nhiều Hội nghị Quốc tế và là người đứng đầu một số dự án khu vực/quốc gia/quốc tế. 

Được công nhận là một trong những chuyên gia hàng đầu về chuyển giao công nghệ trong Khoa học Máy tính và Trí tuệ nhân tạo nhằm thách thức các ứng dụng trong thế giới thực có tiềm năng lớn cho tương lai, Giáo sư Lê Thị Hoài An là người đứng đầu một số dự án chung lớn trong khuôn khổ Công nghiệp 4.0 với các công ty lớn bao gồm RTE (Nhà điều hành hệ thống truyền tải của Pháp) và tập đoàn NAVAL (công ty dẫn đầu Châu Âu về phòng thủ hải quân và là công ty lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trên biển). 

GS Lê Thị Hoài An.jpg
bottom of page