top of page

Hà Dương Minh, Pháp

Tác giả đóng góp vào công trình của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu được trao giải Nobel Hoà Bình năm 2007

Giám đốc Nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp

Ông Hà Dương Minh là một nhà khoa học cấp cao quan tâm đến năng lượng, biến đổi khí hậu, xã hội, kinh tế và sự không chắc chắn. Nhiệm vụ của Ông với tư cách là nhà nghiên cứu cấp cao về môi trường và phát triển là giúp mọi người và các nhóm trưởng thành để biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Ông đã thành lập tổ chức tư vấn gần như độc lập Sáng kiến Chuyển đổi Năng lượng Việt Nam (VIET SE) vào tháng 8 năm 2018. Ông thành lập phòng thí nghiệm Năng lượng sạch và Phát triển bền vững (CleanED) tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) vào tháng 12 năm 2014. Ông là tác giả chính của Báo cáo Đánh giá 4 và 5 của IPCC, đồng trao giải Nobel Hòa bình năm 2007. Luận án HDR của Ông là về các xác suất không chính xác, đặc biệt là sử dụng lý thuyết khả năng để tạo kịch bản và Mô hình niềm tin có thể chuyển nhượng để tổng hợp ý kiến chuyên gia, ứng dụng trong kinh tế môi trường và năng lượng.

TS. Hà Dương Minh.jpg
bottom of page