top of page

Giao-Minh Nguyễn, Pháp

Đồng sáng lập & Giám đốc đổi mới chiến lược, PROMÉTHHÉE Earth Intelligence

Sau khi lấy bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí năm 2001, ông bắt đầu sự nghiệp tại Snecma (nay là Động cơ Máy bay Safran) và giữ các vị trí quản lý trong hoạt động và chuỗi cung ứng. Năm 2009, ông gia nhập Tập đoàn Airbus và đảm nhiệm các vị trí quản lý chuỗi cung ứng và mua hàng tại Sodern và Astrium Satellites (nay là Airbus Defense & Space).

 

Năm 2013, ông trở thành giám đốc chương trình Nhận thức về Không gian và Tình huống tại Airbus Safran Launcher (nay là Tập đoàn Ariane) và sau đó vào năm 2015 được bổ nhiệm làm giám đốc chương trình microlancer "Truy cập nhanh vào không gian". Năm 2018, ông gia nhập nhà sản xuất Cubesat Open Cosmos với tư cách là Phó Chủ tịch điều hành và bán hàng của tổ chức. Năm 2020, ông thành lập Prométhée Earth Intelligence cùng với Olivier Piepsz.

Giao Minh Nguyen.jpg
bottom of page