top of page

Eric Nguyễn, Đức

Lãnh đạo doanh nghiệp | Phát triển sản phẩm kỹ thuật sáng tạo 
Chủ sở hữu sản phẩm cấp cao, Chuyên gia phát triển của SAP, Đức 
Đồng sáng lập & Giám đốc chiến lược của tổ chức giáo dục IECS, Việt Nam 
Đồng sáng lập & Giám đốc điều hành của AICOMIC, Việt Nam 
Thành viên Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Đức 

Eric Nguyễn là một nhà đầu tư và doanh nhân dày dặn kinh nghiệm với thành tích thành công trong phát triển sản phẩm, gây quỹ và vận hành. Ông là Người đồng sáng lập và từng là thành viên hội đồng quản trị, cố vấn và điều hành cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ tài chính, AI và gia công CNTT. Ông cũng là giám đốc điều hành có kinh nghiệm điều hành cấp C, dẫn đầu các sáng kiến đổi mới và ra mắt sản phẩm trong môi trường chính phủ, doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp. Eric Nguyễn được công nhận là người xây dựng nhóm, cố vấn và giao tiếp mạnh mẽ, đồng thời được ghi nhận là người đã nhiều lần xây dựng các nhóm khoa học dữ liệu, kỹ thuật dữ liệu và phát triển sản phẩm đẳng cấp thế giới ngay từ đầu. 

Eric Nguyen.png
bottom of page