top of page

Đỗ Quang Ba, Nhật Bản

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần hợp tác y tế Việt Nam Nhật Bản  

Chủ tịch Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) 

TS Đỗ Quang Ba là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần hợp tác y tế Việt Nam Nhật Bản và là Chủ tịch Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Là doanh nhân khởi nghiệp đầu tiên tại Việt Nam, ông đã phát triển mô hình du lịch kết hợp khám chữa bệnh cho bệnh nhân Việt Nam tại Nhật Bản. Hiện tại ông là đầu mối liên lạc và trao đổi chính, hỗ trợ các dự án phát triển trong lĩnh vực y tế cho Bộ Y tế, các bệnh viện và cơ sở y tế giữa 2 nước Việt Nam – Nhật Bản và là đối tác quan trọng của Ủy Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương (Việt Nam) và Tổ chức hỗ trợ khẩn cấp Nhật Bản (EAJ). 

Do Quang Ba.jpg
bottom of page