top of page

Đỗ Minh, Mỹ

Giáo sư ưu tú Thomas và Margaret Huang về Xử lý tín hiệu & Khoa học dữ liệu, Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính 

Đầu mối kết nối với Phòng thí nghiệm Khoa học Phối hợp, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Beckman, Khoa Kỹ thuật Sinh học và Khoa Khoa học Máy tính  

Minh Đỗ là Giáo sư ưu tú Thomas và Margaret Huang về Xử lý tín hiệu & Khoa học dữ liệu tại Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính, đồng thời là đầu mối kết nối với Phòng thí nghiệm Khoa học Phối hợp, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Beckman, Khoa Kỹ thuật Sinh học và Khoa Khoa học Máy tính và là thành viên tại Trường Y học của Đại học Illinois tại Urbana-Champaign từ năm 2002. Ông đã đóng góp vào nhiều nỗ lực chuyển giao công nghệ, bao gồm việc làm đồng sáng lập và Giám đốc Công nghệ của Personify và là Giám đốc Khoa học của Misfit. Từ năm 2020 đến 2021, ông là Phó Hiệu trưởng và tiếp tục là Phó Hiệu trưởng danh dự tại VinUniversity, trường đại học Việt Nam tư nhân đầu tiên được thành lập dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế. Ông cũng là Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Thông minh VinUni-Illinois, một dự án hợp tác nhằm phát triển các công nghệ cảm biến và kỹ thuật số để cung cấp dịch vụ theo dõi và cải thiện sức khỏe rộng rãi cho mọi người trên toàn thế giới. 

minhdo_profile.jpg
bottom of page