top of page

Diệp Thế Hùng, Pháp

Giáo sư Vật lý, Đại học Cergy-Pontoise 

Đồng sáng lập Đại học Cergy-Pontoise vào năm 1991 (nay là Đại học CY Cergy Paris) 

Huân chương Chevalier, Officier và Commandeur 

Giáo sư Diệp Thế Hùng đã học ở Đại học Kobe (Nhật Bản), ông sang Pháp vào năm 1975 và đạt bằng Tiến sĩ Khoa học Vật lý tại Đại học Paris vào năm 1979. Ông là một trong những người sáng lập Đại học Cergy-Pontoise vào năm 1991 (nay là Đại học CY Cergy Paris). Ông đã thành lập nhiều cơ cấu của Đại học này, trong đó có Laboratoire de Physique Théorique et Modélisation và Trung tâm Tính toán. Song song với việc nghiên cứu, ông đã giữ nhiều chức vụ như Khoa trưởng Viện Khoa học, Phó Chủ tịch Nghiên cứu, Phó Chủ tịch Liên hệ Quốc tế, … Ngoài chuyên môn vật lý, ông cũng là tác giả của nhiều tác phẩm văn học Việt-Pháp. GS Diệp Thế Hùng đã được Huân chương Chevalier, Officier và Commandeur, Huân chương danh cho những người có công trong lĩnh vực Khoa học và Giáo dục Pháp. 

Diep The Hung.jpg
bottom of page